Connect with us

Salut, ce cauți?

 • Русский
 • SOCIAL

  Noutăți la stabilirea indemnizației de maternitate

  Din 1 martie, dreptul la indemnizația de maternitate se stabileşte indiferent de realizarea venitului în perioada concediului de maternitate.

  Astfel, femeia asigurată are dreptul la indemnizaţia de maternitate şi în cazul în care activează în perioada concediului şi realizează venit asigurat.

  Indemnizaţia de maternitate se va calcula din venitul asigurat al unuia dintre soţii asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizaţiei de maternitate, precizează Casa Națională de Asigurări Sociale.

  La indemnizația de maternitate au dreptul femeile asigurate, soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova.

  Indemnizaţia de maternitate se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în temeiul informaţiei din certificatul de concediu de maternitate, transmise de prestatorii de asistenţă medicală prin intermediul conexiunilor intersistemice și datelor deținute în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

  ipn.md
  cnas.gov.md

  SOCIAL

  Începând cu 1 ianuarie 2023 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl obţin beneficiarii care au realizat după stabilirea pensiei un stagiu...

  Noutăţi

  Începând cu 1 ianuarie 2023, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl obţin persoanele care au realizat după stabilirea pensiei un stagiu...

  ECONOMIE

  Casa Națională de Asigurări Sociale a anunțat astăzi că au fost transferate mijloace bănești pentru plata îndemnizațiilor.

  ECONOMIE

  Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că a fost finanţată prima tranşă a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, în valoare de 33.1 mln...

  Copyright © 2021