Connect with us

Salut, ce cauți?

 • Русский
 • SOCIAL

  Membrii Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din Moldova s-au reunit în cadrul Adunării Generale anuale

  Membrii Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din Moldova (RNDR) s-au reunit în cadrul Adunării Generale anuale pentru a prezenta raportul de activitate a anului curent și a stabili prioritățile sectorului agro-rural pentru anul 2021. La eveniment, a participat și ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion PERJU, care a reliefat importanța evenimentului și a vorbit despre acțiunile Guvernului în vederea dezvoltării optime a sectorului prin revizuirea direcțiile de stimulare financiară din partea statului.

  „Politicile pentru dezvoltare rurală pot fi elaborate și dezvoltate doar într-un mediu modern și participativ. Adunarea generală este o platformă eficientă pentru un dialog constructiv cu toți actorii Rețelei. Efectele social-economice determinate de suprapunerea crizei pandemice și a secetei, au determinat Guvernul să îmbunătățească legislația în vigoare, accentuând necesitatea promovării unor acțiuni cu impact sistemic major.

  Acțiunile au vizat politica de subvenționare: prin sporirea și diversificarea accesului la sursele de finanțare din partea statului; extinderea plafonului de vârstă pentru tinerii fermieri; completarea legislației cu reglementări privind plățile directe; simplificarea criteriilor speciale de eligibilitate, precum și atragerea asistenței externe și consolidarea politicilor pe diverse segmente aferente dezvoltării agriculturii și mediului rural.

  În context, Vă asigur că, Guvernul va rămâne un partener de încredere pentru întreaga comunitate rurală și va stărui pe promovarea politicilor aferente sporirii nivelului de trai al populației din zonele rurale și productivității în agricultură. Pentru atingerea acestui deziderat, e nevoie de deschiderea și consolidarea eforturilor tuturor actorilor antrenați în acest proces: statele-partenere, comunitatea internațională a donatorilor și suportul reprezentanților mediului agricol și rural autohton”, a subliniat ministrul,  în mesajul adresat participanților.

  Lucrările evenimentului au fost focusate pe raportul de activitate al RNDR; rezultatele acțiunilor întreprinse pentru a facilita accesul la apele din bazine acvatice și subterane pentru irigare; dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea abordării LEADER și dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova.

  Totodată, participanții au planificat activitățile prospective și au stabilit prioritățile RNDR pentru anul 2021 în procesul de elaborare a politicilor rurale.

  madrm.gov.md

  SOCIAL

  La finalul mandatului de Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, a adresat un mesaj de rămas bun:

  SOCIAL

  În pofida secetei din vara trecută, securitatea alimentară a țării va fi asigurată, datorită măsurilor suplimentare de susținere a agricultorilor adoptate anul trecut de...

  ECONOMIE

  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului solicită în mod de urgență Guvernului alocarea a 246 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru compensarea...

  SOCIAL

  Primarul general, Ion Ceban, a avut joi o întrevedere cu Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju. Cei doi oficiali au abordat mai...

  Copyright © 2021