Connect with us

Salut, ce cauți?

 • Русский
 • Noutăţi

  În capitală se va desfășura Campania de salubrizare de toamnă

  Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada: 12 septembrie – 30 noiembrie 2022, în capitală se va desfășura Campania de salubrizare de toamnă.

  În perioada de referință, autoritățile administrației publice locale vor contribui la îmbunătățirea situației în oraș vizavi de salubrizarea străzilor și sistemele de canalizare, trotuare, stații de așteptare, teritoriile curților blocurilor de locuințe; redresarea stării de lucruri la platourile de acumulare a deșeurilor și depozitarea separată a gunoiului; lichidarea gunoiștilor neautorizate etc.

  În cadrul Campaniei de salubrizare de toamnă sunt antrenate toate serviciile gospodărești din capitală: Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Direcția generală transport public și căi de comunicație, Direcția generală locativ-comunală și amenajare, Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”, gestionarii fondului locativ, inclusiv cei privați și preturile de sector.

  Actorii implicați în Campanie vor asigura, pe domenii, realizarea următoarelor activități:

  – salubrizarea zonelor de parc, scuaruri, alei și alte zone verzi din teritoriul administrat, tăierea și evacuarea arborilor uscați din curți, din parcuri, de pe alei, de pe aliniamentele stradale;

  – organizarea plantării a 50000 de arbori în zonele verzi din oraș;

  – efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenurilor aferente blocurilor de locuințe (curților de bloc), inclusiv a locurilor de joacă pentru copii, a spațiilor verzi, terenurilor de sport, administrate de ÎMGFL-uri, APLP, CCL sau alți administratori;

  – depozitarea separată a deșeurilor menajere și a celor vegetale, lichidarea gunoiștilor stihinice;

   

  – evacuarea deșeurilor de pe platformele de acumulare și evitarea supraaglomerării acestora, spălarea/dezinfectarea containerelor existente, suplimentarea cu unități noi, în caz de necesitate;

  – menținerea curățeniei la stațiile de așteptare a transportului public și la platformele de colectare a deșeurilor menajere, amplasate pe străzi;

  – salubrizarea mecanizată a trotuarelor și rigolelor, conform orarului aprobat;

  – salubrizarea și evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor vegetale, de pe spațiile public aferente străzilor dintre oraș și suburbii, colectarea frunzișului de pe terenurile publice (trotuare, alei, scuaruri etc.), în termene rezonabile;

  – salubrizarea mecanizată a bulevardelor, străzilor, a drumurilor municipiului în perioada de toamnă; curățarea permanentă a receptoarelor, a fântânilor și a sistemelor de canalizare pluvială de pe teritoriul orașului;

  – salubrizarea teritoriilor cimitirelor din oraș și a spațiilor aferente acestora.

  Locuitorii capitalei și agenții economici sunt atenționați despre necesitatea depozitării separate a deșeurilor: frunziș și gunoi menajer, neadmiterea incendierii deșeurilor de orice proveniență, menținerea în stare salubră a terenurilor aferente caselor de locuit/ teritoriile din preajma imobilelor pe care le administrează.

  În cazul neconformării acestor solicitări, persoanele fizice și juridice sunt pasibile de sancțiuni sub formă de amendă, conform art. 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova.

  Totodată, participanții la Campania de salubrizare sunt atenționați referitor la respectarea strictă și obligatorie a măsurilor de sănătate publică, privind controlul și prevenirea infecției COVID-19 și a altor maladii infecțioase sezoniere.

  chisinau.md

  Facebook

  SOCIAL

  Trei biciclete în valoare de 21.000 lei au fost furate din blocurile din sectoarele Buiucani și Ciocana ale Capitalei. Bănuiți de comiterea furturilor sunt...

  SOCIAL

  Alte 10 troleibuze articulate de tip Solaris Trollino, care au fost achiziționate de Primăria Chișinău, vor ieși începând cu ziua de mâine pe rute.  Potrivit...

  SOCIAL

  Primăria Municipiului Chișinău informează că astăzi, 30 august, în PMAN au fost lansate pe rute 16 autobuze rulate, de mare capacitate, de model Solaris...

  SOCIAL

  An de studii nou, probleme vechi. Și în acest an, în școli și licee se atestă o lipsă acută de cadre didactice. În Chișinău,...

  Copyright © 2021