Connect with us

Salut, ce cauți?

 • Русский
 • ECONOMIE

  Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor vine cu inițiativa de a introduce o nouă prestație socială – Capitalul familial care poate ajunge până la șapte salarii medii pe economie

  Deputații din fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au înregistrat în Parlament proiectul de lege cu privire la instituirea unei noi prestații sociale – Capitalul familial. Autorii propun ca de dreptul la capitalul familial să beneficieze copiii născuți de cetățenii Republicii Moldova, pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu 01 ianuarie 2020.

  Potrivit inițiativei, familia este în drept să utilizeze mijloacele financiare ale capitalului familial odată cu împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. Până la împlinirea acestei vârste mijloacele financiare vor fi depozitate pe un cont special administrat de Casa Națională de Asigurări Sociale.

  Valoarea nominală a capitalului familial va depinde de numărul copiilor minori proprii sau adoptivi crescuți și educați la acel moment în familia nou-născutului. 

  Suma capitalului familial la nașterea primului copil se propune a fi de trei salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent, pentru al doilea copil – cinci salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent, iar pentru trei și mai mulți copii – șapte salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.  

  Capitalul familial nu va substitui alte prestații, înlesniri, alocații, servicii sociale acordate în condițiile legii. 

  Autorii susțin că instituirea capitalului familial este necesară în scopul asigurării prevederilor constituționale privind asigurarea dreptului la ajutor, ocrotire specială a copiilor și familiilor cu copii, precum și sporirea creșterii natalității în Republica Moldova.

  Telegram channel

  a-tv.md

  Facebook

  ALEGEREA EDITORILOR

  Deputații fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au înregistrat o inițiativă legislativă care prevede majorarea burselor pentru elevi și studenți până la minimul de existență. Anunțul...

  ALEGEREA EDITORILOR

  Veteranii de război vor primi o compensație bănească din partea Guvernului în locul biletelor de tratament sanatorial. Deputații PSRM au înregistrat în Parlament o...

  ECONOMIE

  Parlamentul a susținut proiectul de lege propus de PSRM care prevede modificarea bugetului de sat necesare pentru a aplica, din 01 aprilie, noua modalitate...

  ALEGEREA EDITORILOR

  Statul instituie facilități fiscale la procurarea vaccinului anti-COVID-19 pe perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică. Proiectul de lege,...

  Copyright © 2021