Connect with us

Salut, ce cauți?

 • Русский
 • ECONOMIE

  De la începutul anului, Fiscul a înregistrat 9 869 de contracte de locațiune

  În perioada lunilor ianuarie – iulie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) s-au înregistrat 9 869 de contracte de locațiune şi chirie. Urmare a acțiunilor întreprinse, au fost identificate 3 491 de persoane fizice care dau în locațiune sau chirie bunuri imobile.

  „Totodată, pentru 490 de persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 588,9 mii de lei, penalități – 44 mii de lei și amenzi – 89,2 mii de lei”, indică SFS.

  Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu Codul fiscal, subiecții impunerii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

  Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de trei zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la SFS. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

  moldpres.md

  Facebook

  ECONOMIE

  În perioada ianuarie – noiembrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) s-au înregistrat 16 382 de contracte de locațiune/chirie. Numărul acestora este în...

  ECONOMIE

  În perioada lunilor ianuarie – octombrie 2021, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a înregistrat 14 318 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 24,81% sau...

  ECONOMIE

  În perioada ianuarie-august, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 11 313 contracte de chirie. De asemenea, au fost identificate 3 849 persoane fizice...

  ECONOMIE

  De asemenea, reieșind din faptul că, în temeiul Hotărârii Curții Constituționale prevederea prin care era permisă prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă...

  Copyright © 2021