Connect with us

Salut, ce cauți?

 • Русский
 • SOCIAL

  COMUNICAT INFORMAȚIONAL. Asociațiilor Obștești de veterani, cu privire la prioritățile politicii Guvernului și activității Consiliului Național pentru problemele veteranilor de război în domeniul protecției sociale și drept a veteranilor de război participanți la acțiunile de luptă

  “Conform declarațiilor prealabile publice a unui grup de veterani minoritar, precum la inițiativa a-șa numitului ”Consiliului național ”Forța Veteranilor”, care anterior au mai organizat la 17.05.2020, 31.05.2020 și alte întruniri în teritoriul republicii, intenționează să organizeze un alt protest politic în fața Parlamentului la 16.07.2020, orele 10 00, în scopul revoltării precum că Parlamentul și Guvernul RM nu a îndeplinit cerințele anterioare, înaintate de acești veterani de război.

  În scopul informării societății civile, ofițerilor în rezervă și pensionarilor forțelor armate și organelor de drept din Republica Moldova, Vă aducem la cunoștință acțiunile organizate și realizate în anul curent 2020 și eficientizarea protecției veteranilor și stabilirea platformei de comunicare cu veteranii și identificarea în comun a soluțiilor. În rezultatul căruia a fost instituită pe lingă Președintele Republicii Moldova Comisia pentru veteranii Forțelor Armate, ai organelor de drept și participanții la conflictele militare și relansată prin activitatea Consiliului național pentru problemele veteranilor de război.

  În acest scurt timp au fost organizate 6 ședințe ale Consiliului cu dezbaterea celor mai stringente probleme și identificarea soluțiilor. Ultima ședință a avut loc pe 4 iunie curent, Deciziile cărei se anexează.

  Astfel, la deciziile Consiliului și cu suportul Guvernului au fost identificate mai multe soluții, printre care deja sunt aprobate și se realizează următoarele:

  – a fost majorată alocația lunară pentru veterani de la 100 la 300 lei (Legea nr. 188 din 20.12.2019), cu ulterioara majorare până la 500 lei de la 1 ianuarie 2021;
  – Este primită Hotărârea Guvernului cu privire la majorarea alocației lunare de la 250 lei la 500 lei. Proiectul de lege a fost adoptat în Parlament în prima lectură;
  – s-a prelungit acțiunile Hotărârii Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea îndemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, astfel veteranii pot în continuare facilita de primirea îndemnizației de 41 mii lei; În scopul dat au fost alocate 1695,1 mii lei, din care la moment au fost valorificate 341,6 mii lei.
  – s-a majorat cu 124 numărul de locuri pentru trecerea cursului de reabilitare la CREPOR pentru anul 2020 și stabilite reguli de prioritate pentru veterani;
  – spitalul Clinic al MSMPS a fost confirmat, ca spital pentru tratamentul veteranilor, a majorat asigurarea financiară a acestuia, fapt ce a permis majorarea cu 600 locuri de tratament suplimentar veteranilor;
  – s-a întrodus examenul medical obligatoriu anual gratuit pentru veterani în perioada martie-mai (epidemia anul acesta a introdus necesitatea unor corectări ulterioare);
  – la CNAS, la solicitarea veteranilor, a fost stabilit un rând separat pentru veteranii de război la înscrierea și primirea biletelor pentru tratamentul sanatorial;
  – Guvernul a alocat îndemnizații unice de 1000 de lei văduvelor, părinților celor căzuți, invalizilor de război;
  – au dreptul invalizii de război cu dezabilități locomotorii la introducerea unui automobil odată la 5 ani fără achitarea taxelor vamale;
  – modificat, la solicitarea veteranilor, Hotărârea Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război, cu prelungirea acesteia până la 31 decembrie 2021 și introducerea unor mecanisme mai clare pentru actele confirmative; Acest fapt a permis ca voluntarii, veteranii de război din raionul Căușeni să înceapă primirea legitimațiilor, începând cu luna iunie, curent.
  – s-a aprobat, la solicitarea veteranilor, prin Hotărârea de Guvern dreptul veteranilor de război la polița medicală gratuită. Proiectul legii a fost votat în Parlament în prima lectură;
  – prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.428/2020 a fost aprobat structura Biroului pentru relații cu veteranii în componența a 5 persoane, iar pe 14 iulie, curent, Cancelaria de Stat a anunțat concursul pentru suplinirea funcțiilor date. Pentru desemnarea celor mai demne persoane în componența Biroului reprezentanți ai veteranilor din Grupul de lucrul pe lingă Guvernul Republicii Moldova creat conform Dispoziției Prim-ministrului nr. 14 din 9 martie 2020 sunt invitați să asiste la concurs.

  Guvernul Republicii Moldova, înțelege problemele veteranilor le soluționează consecutiv în colaborare și dialog cu veteranii, și ca urmare va continua să sesizeze soluții pentru protecția socială a veteranilor de război.

  Noi majoritatea asociațiilor obștești de veterani al forțelor armate și organelor de drept din Republica Moldova am informat despre deciziile noastre anterioare public, cu privire la dezacordul nostru pe rețelele de socializare, că nu susținem astfel de acțiuni și proteste ne fondate, iar la moment am stabilit și constatat următoarele:

  – că acești veterani minoritari nu reprezintă oficial o asociație obștească juridic-înregistrată la organele competente ale statului, pentru a avea dreptul și posibilitatea juridică de a promova și apăra interesele morale, spirituale, organizaționale și juridice a acestui grup de veterani;
  – nu reprezintă vocea tuturor asociațiilor de veterani și nu au discutat această intenție cu reprezentanții și membrii organizațiilor obștești, dar declară că reprezintă interesele tuturor veteranilor de război al republicii, ce demonstrează că nu au dreptul pentru astfel de intenții și proteste publice;
  – în cadrul a mai multor ședințe desfășurate în incinta Guvernului, acestui grup de inițiativă a veteranilor s-a propus forme și metode de negocieri și solutionarea acestor probleme, iar în lunile martie, aprilie și mai anul curent, ca rezultat acești veterani prin revoltări și fără motivații clare au respins categoric toate propunerile de conlucrare și consolidarea eforturilor comune, în acest caz interesul lor politic pentru majoritatea veteranilor de război este evident;
  – mai mult ca atît, considerăm că acest grup de inițiativă a veteranilor de război sub denumirea formală ”Consiliului național ”Forța Vetranilor”, este format și susținut organizational și material de către oligarhii politici din opoziție și reprezentanții furtului miliardului ”Candu, Șor, Usatîi, Năstase și Sandu), care au declarat public, că susțin aceste acțiuni de protest a acestui grup minoritar de inițiativă a veteranilor de război;
  – partidele politice din opoziție manifestă o ideologie anti-populară şi pentru interes material, evident divizează cetățenii pe grupuri şi clanuri, inclusiv și prin forțele unioniste, care distrug metodic patrimoniul cultural și spiritual al țării, unitatea multinațională a societății moldovenești și a minorităților entice;
  – partidele politice din opoziție, ca niciodată au scopul să jefuiască țara fără precedent și încearcă prin orice mijloace, să vie la putere, ca un chameleon, schimbînd denumirele partidelor și apartenența acestora, și prin așa metode sunt gata să trădeze și țara, implicînd veteranii de război ca una din metodele de succes;
  – deputații, ca mărfuri, au devenit deja obiectul negocierilor, trădînd astfel atât alegătorii lor, cât și țara în ansamblu, ne mai vorbind de nivelul culturii de comunicare în ședințele parlamentului.
  Totodată, din poziția noastră al majoritatea reprezentanților asociațiilor obștești, Vă informăm că cunoaștem problemele veteranilor, acordăm și vom acorda tot suportul pentru sporirea protecției sociale a veteranilor de război.

  Considerăm, că noi toți înțelegem că Pandemia COVID-19 care a lovit Republica Moldova și întreaga lume a împiedicat operativitatea și rezolvarea în deplin a tuturor problemelor sociale pentru veterani. Dar, vă asigurăm, că nu sunteți uitați. Suntem deschiș să vă susținem în continuare.
  Scopul nostru este pacea civică, legea și ordinea în țara noastră. Noi nu dorim ca în Moldova să aibă loc confruntări, așa ca în țările vecine, ca nimeni din țara noastră să nu ia legea în propriile mîni.

  Stimați veterani,

  În această ordine de idei, Vă îndemnăm, ca toți Veteranii să nu accepte provocările și să nu susțină îndemnările nefondate la protestul din 16.07.2020 în fața Parlamentului, organizat de către politicieni din opoziție.

  Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, interzice adunările în grupuri la proteste în masă și a preavizat că poate fi un pericol de infectare cu virusul Covid-19.

  Vă îndemnăm să respectați măsurile care sunt în vigoare, să stați acasă lângă cei dragi și să dați un exemplu de solidaritate și respect pentru cei angajați din prima linie, care în această perioadă au depus și manifestă o muncă enormă.

  Noi avem nevoie de Dumneavoastră ca repere morale în scopul spiritului civic, de modelul responsabilității pentru a servi patria în cele mai grele timpuri, iar țara trece acum aceste timpuri.
  Rugăm să nu vă lăsați provocați la chemări politice și proteste în masă. Aveți grijă, nu vă puneți în pericol sănătatea Dumneavoastră și a celor din jur”, se arată în comunicat.

  Anexă
  D E C I Z I A
  “Consiliului naţional pentru problemele veteranilor de război din 4 iunie 2020

  Subiectul nr. 1: Măsuri întreprinse de Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR) în contextul Deciziei Consiliului național pentru problemele veteranilor de război din data de 28 februarie curent.

  S-a decis:
  1. Se ia act de informaţia prezentată de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

  2. Se recomandă Centrului Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, să elaboreze şi să aprobe un Regulament privind organizarea evidenţei, înscrierii în rînd, consultaţiilor medicale şi luare la reabilitare la CREPOR a veteranilor de război.
  Termen – 2 luni.

  3. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, va prezenta propuneri Ministerului Finanțelor privind necesitatea de mijloace financiare în anul 2020 pentru reparația și dotarea blocului M la CREPOR, inclusiv va înainta la etapa de elaborare a CBTM pentru anii 2021-2023, propuneri pentru finanțarea celor 30 de paturi în Blocul M (reparat), precum și cheltuielile financiare pentru salarizarea personalului nou angajat.

  4. Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare va consulta cu organizațiile veteranilor proiectul Regulamentului de funcționare a Consiliului Obștesc și ulterior după consultare îl va aproba.
  Termen – 2 luni.

  Subiectul nr. 2: Cu privire la abordarea și acțiunile realizate de consolidare a protecției sociale a veteranilor de război în perioada 2016-2020, precum și perspectiva de îmbunătățire a acesteia în context organizatoric și de suport legislativ.

  S-a decis:
  1. Se ia act de informaţia prezentată.

  2. Consiliul naţional pentru problemele veteranilor de război ia atitudine faţă de cerinţele veteranilor şi va solicita Guvernului Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova să examineze proiectele prioritare de acte normative ce vor asigura perpetuarea memoriei celor căzuţi şi o mai bună protecţie socială a familiilor celor căzuţi la datorie, văduvelor de război, persoanelor cu dizabilităţi în urma războiului, veteranilor de război, printre care:
  – să fie creat Biroul pentru relaţii cu veteranii în cadrul Cancelariei de Stat, care va asigura elaborarea, coordonarea şi realizarea politicilor în domeniul protecţiei drepturilor veteranilor de război;
  – să fie instituită „Ziua Recunoştinţei”, o zi oficială a prezentării onorului şi respectului faţă de eroii care şi-au jertfit viaţa şi sănătatea, fiind fideli Jurământului şi Patriei;
  – elaborarea unui proiect de modificare a cadrului legal în contextul asigurării dreptului la bilete sanatoriale soților/soțiilor participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace din rîndurile militarilor căzuţi la datorie sau soţii/soțiile persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate prin excluderea condiționalității de ,,inapt de muncă”.
  – majorarea cuantumului alocației lunare de stat (de la 300 lei la 500 lei) pentru persoanele participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova și la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state;
  – includerea participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în categoria de persoane asigurate de către Guvern, specificate în art. 4 alin. (4) al Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

  3. Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, Ministerul Finanţelor, MAI, MA, SIS, va desemna persoane responsabile pentru colaborare cu veteranii şi soluţionarea problemelor veteranilor cu prezentarea listei în adresa Consiliului.
  Termen – 1 lună.

  4. Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor, membrii Consiliului naţional pentru problemele veteranilor de război, vor acorda atenţie continuă soluţionării aspectelor de îmbunătăţire a protecţiei sociale a veteranilor de război asigurînd principiul PRIORITĂŢII: familiile celor căzuţi la datorie, văduvele de război, persoanele cu dizabilităţi în urma războiului, sănătatea veteranilor, alocaţii şi compensaţii veteranilor, altele.

  5. Grupurile de lucru ale Consiliului naţional pentru problemele veteranilor de războli vor examina aspectul asigurării drepturilor veteranilor din domeniul de responsabilitate şi vor prezenta Consiliului propuneri pentru soluţionarea acestora.

  6. Se aprobă crearea pe lîngă Consiliul naţional pentru problemele veteranilor de război a Grupului de etică şi conduită morală a veteranilor de război. Organizaţiile veteranilor de război, vor prezenta candidaţii din rîndul veteranilor în componenţa grupului pentru a fi examinaţi şi aprobaţi la viitoarea şedinţă a Consiliului.
  Termen – 1 lună.

  Subiectul nr. 3 Prezentarea informației privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 Cu privire la legitimațiile veteranilor de război și acțiunile ce se impun.

  S-a decis:
  1. Se ia act de informaţia prezentată.

  2. Comisia interdepartamentală pentru asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei de veteran de război va asigura desfăşurarea unei şedinţe metodice cu privire la implementarea unică a cerinţelor Hotărîrii Guvernului nr.182/2018 cu privire la legitimaţiile veteranilor de război, cu modificările ulterioare, cu reprezentanţii comisiilor interne pentru examinarea cererilor solicitanţilor legitimaţiei de veteran de război, conducătorii centrelor militare, alţi factori de decizie.

  3. Se recomandă asociaţiilor veteranilor de război de a asigura sprijinul necesar Comisiei interdepartamentale pentru asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei de veteran de război, comisiilor interne pentru examinarea cererilor solicitanţilor legitimaţiei de veteran de război, în scopul activităţii eficiente şi excluderea cazurilor de eliberare a legitimaţiilor nejustificate.

  Subiectul nr. 4. Diverse.
  S-a decis:
  Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării vor examina necesitatea operării modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.20/2020 Cu privire la Consiliul național pentru problemele veteranilor de război prin includerea în componenţa acestuia a unui reprezentant al organizaţiilor de veterani ai voluntarilor.

  Toate deciziile menționate anterior au fost aprobate cu votul unanim al membrilor Consiliului.

  Decizia este întocmită în temeiul procesului-verbalal ședinței Consiliului naţional pentru problemele veteranilor de război nr. 3 din 4.06.2020”, se arată în comunicat.

  a-tv.md

  Facebook

  SOCIAL

  Președintele PSRM, Igor Dodon, și speakerul Zinaida Greceanîi, au participat, în cadrul vizitei la Minsk, la ceremonia de inaugurare a monumentului eroului URSS, originar...

  POLITICA

  Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova Igor Dodon în cadrul vizitei de lucru de două zile în Republica Belarus, a avut o întrevedere foarte...

  SOCIAL

  În acest an, pe data de 9 mai, țara noastră marchează 76 de ani de la Marea Victorie asupra fascismului în Marele Război pentru...

  POLITICA

  Speakerul Zinaida Greceanîi, în fruntea delegației oficiale a Republicii Moldova, efectuează, în perioada 5-7 mai, o vizită la Adunarea Națională a Republicii Belarus. Din...

  Copyright © 2020