Ministerul Agriculturii a făcut public raportul de activitate pentru 100 de zile


Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Vă informează despre principalele activități realizate, în perioada ultimelor 100 de zile, pe domeniile de gestiune.

În domeniul agriculturii au fost demarate mai multe reforme ce vizează: revederea mecanismului de aplicare a TVA pentru producția agricolă în scopul de a stimula dezvoltarea sectorului zootehnic și produselor cu valoare adăugată sporită; a fost elaborat Programul național de dezvoltare a sectorului laptelui pentru anii 2020-2026, Programul național de dezvoltare a apiculturii pentru următorii șase ani, Programul național de dezvoltare a sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor pentru aceeași perioadă, precum și Programul de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2020-2022.

În perioada nominalizată, MADRM a inițiat modificarea Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, pentru a stimula investițiile în sectorul de post-recoltare și procesare a producției agricole. Scopul modificărilor este de a extinde plafonul de vârstă pentru tinerii fermieri, dar și de a iniția plățile directe per cap de animal și pentru hectar, precum stimularea investițiilor prin excluderea condiției de 50% prezență a materiei prime proprii.

Totodată, MADRM a reușit să deblocheze exporturile de produse agroalimentare pe piața Federației Ruse și să extindă lista exportatorilor de produse proaspete, băuturi alcoolice și produse conservate. Lista exportatorilor de fructe și legume pe piața rusă a fost extinsă cu alte 205 companii moldovenești. De asemenea, Republica Moldova a primit 16 000 de autorizații de transport pentru anul 2020.

MADRM a înregistrat evoluții, inclusiv, în cooperarea cu partenerii externi pentru dezvoltarea agriculturii, prin semnarea și promovarea mai multe documente de colaborare. Grație cooperării internaționale va fi posibilă construcția a două puncte suplimentare de inspecție la frontiera de nord-vest (Sculeni) și la frontiera de nord-est (Otaci-Unguri). De asemenea, a fost semnat Programul de cooperare dintre Ministerul afacerilor Rurale al Estoniei și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova pentru perioada 2020-2022.

În domeniul protecției mediului și resurselor naturale, pe parcursul ultimelor 100 de zile, MADRM a inițiat și realizat acțiuni majore care contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității mediului înconjurător și la prestarea unor servicii publice de calitate.

În context,a fost creată infrastructura de management al deșeurilor la nivel regional. În acest sens, a fost lansat procesul de discuții cu autoritățile publice locale în vederea identificării regiunii de management al deșeurilor (RMD) care va fi selectată ca proiect pilot din cele trei regiuni (RMD nr. 1- r-nul Cantemir, mun. Cahul, r-nul Taraclia și UTA Găgăuzia, Vulcănești și Ceadîr-Lunga, ca proiect pilot; RMD nr. 5 – r-nul Ungheni, r-nul Nisporeni, r-nul Călărași, RMD nr. 8 – r-nul Briceni, r-nul Ocnița, r-nul Edineț, r-nul Dondușeni) care au la bază Studii de fezabilitate și acordurile de mediu finalizate.

La nivel național au fost lansate activitățile de implementare a proiectului regional EU4Environment, care va acorda asistență țării noastre în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului, bunăstării populației și stimulării creșterii economice. În colaborare cu experții UE proiectul va sprijini țara noastră în adoptarea măsurilor concrete împotriva schimbărilor climatice prin implementarea Acordului de la Paris.

O altă acțiune prioritară a fost semnarea Memorandumului de Înțelegere între Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa – Misiunea în Moldova și MADRM cu privire la implementarea unui proiect, ce va contribui la evacuarea, reambalarea și transportarea a circa 600 tone de deșeuri de pesticide din regiunea transnistreană.

În anul curent, activitatea ministerului este orientată în aplicarea noilor principii europene de administrare publică, raționalizarea structurii instituționale în domeniu, consolidarea responsabilităţii autorităților administrative din sistem, elaborarea şi aprobrea cadrului normativ în domeniile prevăzute de Acordul de Asociere RM-UE (evaluarea de mediu, gestionarea resurselor naturale, resurselor de apă, managementul deșeurilor și substanțelor chimice).

În domeniul dezvoltării regionale principalele realizări se referă la aprobarea Planului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională pentru anul 2020. Astfel, circa 200 de mln de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională vor fi destinați pentru implementarea proiectelor în localitățile rurale, în special pentru: aprovizionarea cu apă și sanitație a localităților circa 74 de mln de lei; infrastructura drumurilor regionale și locale - peste 41 de mln de lei; dezvoltarea infrastructurii de afaceri – circa 51 de mln de lei, precum și sporirea activității turistice circa 24 de milioane de lei.

Grație mijloacelor financiare distribuite vor fi reabilitați circa 40 de km de drum și 17 poduri, iar 18 localități vor beneficia de 26,56 de km de apeduct, stații de epurare și pompare și tratare ale apei. Totodată, urmează a fi reconstruite două obiective turistice noi.

Cu suportul partenerilor externi a fost dat starul implementării proiectelor în Zonele urbane focale Cahul și Ungheni „UE for Cahul” și „UE for Ungheni” în valoare de 23 mln. euro, iar în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale au fost agreate proiectele prioritare ce vor fi finanțate de UE în domeniile eficiență energetică și aprovizionare cu apă și canalizare, în valoare de 32 mln. Euro.

Raportul integral privind activitatea MADRM pentru perioada 14 noiembrie 2019 - 22 februarie 2020 poate fi accesat în atașament, inclusiv, puteți vizualiza raportul integral al activității Guvernului pentru perioada vizată.


Publicat: 13:55 21/02/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!Читайте также по этой теме:Ultimele ştiri