8 magistrați riscă amenzi


Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018 a circa 400 de judecători au fost verificate de Autoritatea Națională de Integritate. Astfel, s-a stabilit că 8 judecători au completat declarația pentru 2018 tardiv, adică după 31 martie, în privința lor fiind inițiate cauze contravenționale, mărimea amenzii fiind de la 1500 la 3000 de lei. Totodată, au fost inițiate 6 controale aprofundate ale averilor și intereselor personale. Analiza celor aproximativ 400 de declarații ale judecătorilor pentru anul precedent a mai arătat că deși la capitolul formă și conținut acestea în mare parte corespund cerințelor, un mare neajuns este legislația permisivă.

Conform prevederilor legale, în declarație se indică valoarea contractuală a bunului, care adesea este diminuată semnificativ în raport cu valoarea reală sau de piață. Astfel, aceste observații vor sta la baza propunerilor de modificare a legislației în ceea ce privește modul de declarare a valorii bunurilor, așa încât să fie declarate cifre care corespund realității. Verificările date au fost efectuate în baza Dispoziţiei Preşedintelui ANI din 21 mai 2019, care prevede controlul declarațiilor de avere și interese personale depuse de către subiecții declarării pentru anul 2018 (deputați, miniștri, judecători, procurori, etc). În prezent, prin sistemul aleatoriu, inspectorilor le-au fost repartizate spre verificare peste 700 de declarații anuale de avere și interese ale procurorilor.