Academia de Științe a Moldovei în căutarea soluțiilor de ieșire din criză

La 12 iulie, în cadrul celei de-a patra Adunări Generale a Academiei de Științe a Moldovei, a fost prezentat un raport privind activitatea instituției și despre starea științei în țara noastră în ansamblu. Potrivit raportului președintelui AȘM Ion Tighineanu, situația la moment, lasă mult de dorit. Comunitatea științifică din țara noastră îmbătrânește, iar tinerii tot mai mult își pierd interesul pentru activitatea științifică.

Tag-uri

Proiecte