"Codul de conduită"


Comisia Electorală Centrală invită toți concurenții electorali la semnarea declarației de conduită. Aceasta include un set de reguli care vizează comportamentul concurenților electorali și a participanților la referendum pe parcursul campaniei electorale. Scopul acestei declarații este de a crea standarte unice de conduit pentru concurenții electorali, de a asigura transparența procesului de finanțare a participanților electorali, de a susține campania de combatere a diferitelor abuzuri, inclusive evitrea utilizării resurselor administrative.